موسسه آموزشی علوم و فنون کیش در سال 1367 تاسیس شد که در امر آموزش بخصوص زبان های خارجی فعالیت می نماید که در حال حاضر با بیش از
120 شعبه  و 1000000  زبان آموز یکی از بزرگترین متولیان آموزش زبان خارجی در کشور می باشد.
این شعبه تنها نماینده رسمی موسسه در کرج می باشد و دیگر موسسات با پیشوند یا پسوند کیش هیچ گونه ارتباطی با این موسسه ندارند. جهت اطلاعات
بیشتر به دیگر بخش های سایت یا مراجعه حضوری یا تلفنی در خدمت مراجعین محترم خواهیم بود.
تلفن تماس:  32212806 و 32207074

دعوت به همکاری:
ازمتقاضیان دارای شرایط و ضوابط تدریس در موسسه علوم وفنون کیش شعبه کرج اعم از خواهران وبرادران دعوت به همکاری بعمل می آید.
متقاضیان با شماره موسسه تماس حاصل نمایند.
علوم و فنون کیش کرج
علوم و فنون کیش البرز
آموزش زبان خواهران
آموزش زبان دختران
آموزش زبان کرج
آموزشگاه زبان کرج
علوم و فنون کیش کرج
علوم و فنون کیش البرز
آموزش زبان خواهران
آموزش زبان دختران
Back
Next
كُلُّ وِعاءٍ يَضيقُ بِما جُعِلَ فيهِ إِلاّ وِعاءُ العِلمِ فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بِهِ  (نهج البلاغه،ص505)   فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.